Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.deber.pl, prowadzony jest przez firmę DEBER Magnowska sp.j. , wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Koszalin w Koszalinie, do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000293166 . Siedziba firmy znajduje się w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 73/3. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 669-245-36-13 , Regon: 320439981 .
Regulamin zakupów
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.sklep.deber.pl .
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.sklep.deber.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonych przez DEBER Magnowska sp.j w siedzibie firmy. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości zależnej od miejsca dostarczenia towaru.
 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 6. Możliwe są następujące formy płatności:

   • w kasie znajdującej się w siedzibie firmy. Firma zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
   • Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru,  wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji a następnie pakowane do wysyłki.
   • Przelew Online - przy wyborze tego rodzaju płatności pobierana jest prowizja 1,39% od całej kwoty zamówienia. Wpłacana kwota księgowana jest w ciągu 30 min. Podmiotem świadczącym obsługę płatności "Przelew Online" jest Blue Media S.A.
   • Przelew Paypal - przy wyborze tego rodzaju płatności pobierana jest prowizja 4,9% od całej kwoty zamówienia. Wpłacana kwota księgowana jest w ciągu 30 min.
 7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu dostarczenia przez klienta wszystkich niezbędnych danych i potrzebnych elementów do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.  W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową.
  Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż:

  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

  W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

  Przesyłki są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej. Zazwyczaj następnego dnia roboczego na terenie Polski po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Czas dostawy poza granice Polski jest w dużej mierze zależny od kraju dostawy i ewentualnej odprawy celnej dla państwa spoza UE. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 9. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Za wykonany produkt który nie został odebrany w podanym terminie sklep nie ponosi odpowiedzialności a złożone zamówienie zostaje anulowane. 
 10. W przypadku reklamacji zgłoszenia należy dokonać na adres ul. Zwycięstwa 73/3 75-006 Koszalin lub drogą mailową na adres pastelowe@deber.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie nadany numer RMA sprawy i otrzymają Państwo drogą mailową dokument do wypełnienia. Do dokumentu należy dołączyć dokumentację zdjęciową, która powinna zawierać minimum: zdjęcie na wprost całego tła wraz z systemem na którym jest zawieszone, zdjęcie przedstawiające zbliżenie górnego szycia tunelu, zdjęcie przedstawiające zbliżenie dolnego szycia przy obciążniku oraz zdjęcie całego tła pod kontem 45 stopni. Wszystkie zdjęcia należy wykonać aparatem fotograficznym (nie smartfonem) w oświetleniu naturalnym. Wszystko należy przesłać na powyżej wskazany adres e-mail. Nie dostarczenie odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej może spowodować wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji za pomocą dokumentacji zdjęciowej produkt należy odesłać na wskazany adres w korespondencji mailowej.  
 11. Przypadki, w których reklamacja m.in. nie zostanie uznana
  • Różnice kolorystyczne i jasności wynikające ze sposobu prezentacji produktu przez przeglądarkę internetową oraz oglądania na różnych ekranach (nie zalecamy podejmowania decyzji po oglądaniu produktów jedynie przez smartphone ) niezależnie od sposobu kalibracji
  • Złego wyboru przez klienta rozmiaru, wzoru sposobu wykończenia
 12. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 13. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez nas lub zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione
 14. Firma Deber Magnowska sp.j. jest serwisem produkcji na zamówienie. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera grafikę , materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

 15. Zamówiony przez Nabywcę produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje. Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzebw której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 16. Sklep jak i klient mogą odstąpić od umowy jeżeli przesłane materiały potrzebne do wykonania zlecenia nie odpowiadają wymogom jakościowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Z tego tytułu obie strony nie ponoszą żadnych konsekwencji.
 17. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 
 18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 20. DEBER Magnowska  Sp.J. nie sprzedaje swoich produktów w postaci teł fotograficznych przedsiębiorcom prowadzącym działalność fotograficzną na terenie miasta Koszalin oraz w obrębie do 50 km od Koszalina w związku z ochroną interesów właścicieli spółki.
 21. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego sklep.deber.pl w związku z zakupami jest DEBER Magnowska sp.j. . Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta . Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 22. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 23. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie . Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.